Genel Bakış

Hoşgeldiniz! Bu sayfada, Yeni Tıbbın 5 Biyolojik Doğa Yasası (5BN) hakkında bir tanıtım video serisi bulacaksınız. Bir saat içinde, organizmadaki değişikliklere (her tür hastalık, işlev değişiklikleri, …) ilişkin yeni ve objektif bir genel bakış elde etme fırsatına sahipsiniz.
Bu yasaların keşfi ile beraber başlayan ve yasaların günümüze kadar daha fazla yayılmasını engelleyen sorunlar da ele alınmaktadır.

Bu keşfi özel kılan şu: Her birey bu kısa video serisinden sonra, yasaların kendi hayatında karşılığı olup olmadığını ve bu nedenle gerçek olup olmadığını teyit ederek ilk değerlendirmesini yapma imkanı bulacak. Daha ayrıntılı ve derin bir araştırmadan sonra yasalar gerçekten bireysel olarak teyit edilebilir, böylece kimsenin inanmak veya inanmamak zorunda kalması gerekmez; aksine kontrol edebilir ve bilebilir. Heyecan verici bir yolculuk başlıyor, tadını çıkarın!
Projeyle ilgili önemli gelişmelerden ve yeniliklerden haberdar olmak ve sıradaki uygulama örneklerine ( vaka örneklerinin video serisi) erişim için e-bültene abone olabilirsiniz.

(If the videos are not displayed on the website, you have a browser or browser plugin that blocks the cookie banner, which is unfortunately unavoidable for legal reasons – so please adjust the corresponding settings or use a different browser)

1. Bölüm – Giriş

Konuya giriş niteliğindeki bu bölümde, hastalık ve sağlık konusunda tamamen yeni bir bakış açısını dikkate almanın neden anlamlı olabileceği anlatılıyor.

2. Bölüm – Keşif

Bu bölümde, Yeni Tıp keşfinin nasıl gerçekleştiği anlatılıyor ve tarihsel gelişiminin sebep olduğu sorunlar ve engellerden söz ediliyor.

3. Bölüm – Anlamlı Biyolojik Özel Programlar

Bu bölümde, Yeni Tıbbın temelini oluşturan ve 5. Biyolojik Doğa Yasası’nda özetlendiği gibi hastalıklara temel olarak farklı yaklaşan bir bakış açısı anlatılıyor.

4. Bölüm – Biyolojik Çatışma

Bu bölümde, “biyolojik çatışma” olarak algılanan bir durum sebebiyle “Anlamlı Biyolojik Özel Program”ın nasıl başladığı açıklanıyor; bu durum 1. Biyolojik Doğa Yasası’nda tanımlanıyor. Çatışma türü ve içeriği ile 3 düzeyin eş zamanlılığı da bölümde ele alınıyor.

5. Bölüm – Bir Anlamlı Biyolojik Özel Programın 2 Evresi

Bu bölümde, bir “Anlamlı Biyolojik Özel Program”ın nasıl çalıştığı ve bu bilgiden nasıl yararlanılabileceği anlatılıyor.

6. Bölüm – Doku türleri

Bu bölümde, hangi doku türlerinin mevcut olduğu ve bunların özel programları çerçevesinde hangi sistematiğe göre uyum sağladıkları açıklanıyor.

7. Bölüm – 5 Biyolojik Doğa Yasası modelini SEN nasıl doğrulayabilirsin?

Teori niteliğindeki bu son bölümde, kimsenin kendi başına teyit edemediği günümüz tıbbının bakış açısının aksine, Yeni Tıbbın 5 Biyolojik Doğa Yasası’nı kendi kendine nasıl teyit edebileceğine dair bazı olanaklar gösteriliyor.


Coronavirus

January 22: About the Motives of the Unvaccinated

Welcome to my attempt to bridge two very different perspectives at this difficult time – that of unvaccinated people who are extremely critical of Corona vaccinations, and vaccinated people who believe it is important to vaccinate as many of their fellow human beings as possible.
In this series, we will look at the effectiveness, safety and necessity of vaccinations for people who have not been critical of them at all. In addition, we will take a closer look at the extremely “delicate” topic of alleged virus detection, which is currently probably still completely uncharted territory for the vast majority of people.

24.01.2021: Do YOU know these top 10 corona facts?

Test your knowledge about these highly knowable, but little known facts about Covid-19!
Many facts and figures are now available (and some have been for a long time) related to Corona, Covid-19 and SARS-CoV-2 for the year 2020 in germany that the majority of people are probably not yet aware of.

29.03.2020: From current event: Coronavirus

More and more people are currently asking themselves what is going on and would like to have critical voices for a better personal understanding in order to be able to form their own opinion.
This video (german, but with english subtitles) shows quotes of high-level experts from Germany to point out that the situation around Covid-19 is obviously not as clear as is commonly believed.


Video series “For us Children”

In addition to the introductory series “Disease is Different” and the corresponding experience report series, there is now the video series “For us children”.
It deals with various possibilities and methods derived from knowledge of the 5BN, which help parents to respect the basic biological needs of their children in the first years and thus accompany them in their healthy and joyful development. This includes topics such as natural, self-determined births, Attachment Parenting with Co-Sleeping, Carrying and Breastfeeding as needed, as well as Baby-Led Weaning, Elimination Communication and Baby Signs.

Part 1 – Natural, self-determined births

This first part deals with natural, self-determined births and their positive effects on the health of mother, father and child. In contrast to the usual, often to varying degrees traumatic birth experiences.

Part 2 – Attachment Parenting

The second part deals with some possibilities and methods of Attachment Parenting, which help parents to respect the biological basic needs of their children in the first years and thus accompany them in their healthy and joyful development.

Part 3 – Elimination Communication, Baby-Led Weaning and Baby Signs

The third part deals with some less known methods that help parents to respect the basic biological needs of their children in the first years and thus accompany them in their healthy and joyful development.

5 Biological Laws of Nature

German New Medicine, Germanic New Medicine, Dr. Hamer, 5BN, GNM, 5BL, 5 Natural Laws of Biology

On this page you will find an introductory video series on the New Medicine’s 5 Natural Laws of Biology (5BN), which are also known as German New Medicine (GNM).
The biological laws were discovered by Dr. med. Ryke Geerd Hamer.